Beleidsplan 2022-2025

ONZE BELEIDSKEUZES

Samen laaggeletterdheid aanpakken

Er zijn 13-17% laaggeletterde volwassenen in ons werkgebied. Een kwart van de 15-jarigen in Nederland komt laaggeletterd van school. De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. We zetten in op een doorgaande leeslijn van 0-18 jaar, Leesoffensief Brabant, BoekStart, de Bibliotheek op school, ouderbetrokkenheid, Taalhuizen.

Iedereen doet mee in de informatiesamenleving

De toegang tot diensten en voorzieningen wordt steeds meer digitaal, maar een kwart van de volwassenen doet digitaal onvoldoende mee. We zetten in op digitaal burgerschap en zijn de vanzelfsprekende partner van het onderwijs om van jongsaf digitaal geletterd te zijn. Bij de bibliotheek kun je terecht voor de cursussen Klik&Tik en Digisterker, en wijzen we je de weg met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Het plezier van een leven lang ontwikkelen

In een snel veranderende wereld moet je je blijven ontwikkelen om mee te kunnen doen. Bibliotheken bieden voor iedereen een openbare, veilige en laagdrempelige (leer-en ontwikkel)plek. Voor het opdoen van basisvaardigheden (lezen, rekenen, digitale vaardigheden), het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. We maken leren leuker. Met cursussen, een rijk programma van activiteiten voor jong en oud, en de online bibliotheek.

Bibliotheek dichtbij, van, voor en met iedereen

Volwaardige vestigingen met brede dienstverlening, als ontmoetingsplek met een rijke collectie en activiteiten voor en met álle inwoners.

"Thuis in het hart van de samenleving"

ONZE KERNWAARDEN

 • OPEN

  De bibliotheek is er voor iedereen. Wij zijn onafhankelijk, respectvol, laten zien wat we doen en gaan graag met je in gesprek.

 • SAMEN

  Samen met jou bouwen we aan een levendige bibliotheek in het hart van de samenleving. We brengen mensen bij elkaar, maken gebruik van ieders kwaliteiten en doen het samen waar het kan.

 • ONTWIKKELEN

  Ontwikkelen is onze grote passie. Door jezelf te ontwikkelen, kun je groeien. We dragen bij aan een leven lang leren zodat iedereen mee kan (blijven) doen in de samenleving. Bij de bibliotheek leer je beter lezen, spreken en begrijpen van taal, versterk je je basisvaardigheden en vind je betrouwbare informatie waarmee je verder komt.

 • PLEZIER

  De bibliotheek leeft en bruist, daar kom je graag! We laten je met veel plezier ervaren hoe leuk lezen is en hoe je wereld vergroot door in verhalen te duiken.

ONZE VISIE EN MISSIE

 • VISIE

  De bibliotheek zit in het hart van de samenleving. Iedereen is voldoende taal-, digitaal- en informatievaardig om mee te doen in onze maatschappij. We vergroten de creativiteit, verbeeldingskracht, onderlinge verbinding en betrokkenheid. Hierdoor ontstaat een mooiere leefgemeenschap.

 • MISSIE

  Met een open houding en verbonden met alle inwoners en samenwerkingspartners geeft de bibliotheek ruimte om je met plezier te ontwikkelen, om anderen te ontmoeten en om te ontspannen.
  We werken vanuit onze basis: lezen, verhalen, leren en betrouwbare informatievoorziening. De bibliotheek verrijkt en versterkt de samenleving.