Privacyverklaring

Bibliotheek De Lage Beemden werkt met persoonsgegevens om haar producten en diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe we dit doen leggen we hieronder uit.

Uw persoonsgegevens


Bibliotheek De Lage Beemden verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De persoonsgegevens die Bibliotheek De Lage Beemden verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betalings- en boete-informatie
 • bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
 • overzicht leenhistorie (na toestemming) 

Toestemming


Bibliotheek De Lage Beemden verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 jaar enkel met toestemming van een ouder of voogd.

Doelen


De doelen waarvoor Bibliotheek De Lage Beemden uw persoonsgegevens verwerkt zijn: 

 • u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
 • het afhandelen van uw betalingen.

Uw rechten


U hebt het recht uw persoonsgegevens 

 • in te zien
 • te corrigeren
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • te beperken
 • te verplaatsen (kopie opvragen)

U kunt als lid bij uw Bibliotheek zelf uw persoonsgegevens inzien. Dit kan via Mijn Menu, mondeling in de bibliotheek of schriftelijk via de post of mail.  

 • In ‘Mijn menu’ kunt u zelf gegevens en instellingen verwerken. Bijvoorbeeld uw emailadres wijzigen, uw wachtwoord aanpassen of de nieuwsbrief ontvangen.
 • In ‘Mijn menu’ kunt u aangeven of u uw leenhistorie wilt bewaren. Kiest u ervoor om dit niet te doen, dan bewaren wij uw leenhistorie slechts zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna maken wij uw leengegevens anoniem. Let wel, u kunt dan ook niet meer controleren of u een bepaalde titel al eens heeft gelezen.
 • Aanpassingen van naam, adres of IBAN-nummer kunt u niet zelf verwerken. Deze geeft u mondeling door in de bibliotheek of schriftelijk via post of mail.
 • Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van uw gegevens kunt u geven via 'Contactgegevens voor verwijderen, beperken, verplaatsen persoonsgegevens' (via de link onderaan deze pagina).

Bewaartermijn


Bibliotheek De Lage Beemden zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Is er een wettelijk bewaartermijn, dan hanteren we die. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist. 

Delen persoonsgegevens


Bibliotheek De Lage Beemden zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit Bibliotheek De Lage Beemden verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Bibliotheek De Lage Beemden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek


Bibliotheek De Lage Beemden gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Wij hebben 'gegevens delen met Google' en 'gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden' uitgeschakeld.

Contactgegevens voor verwijderen, beperken of verplaatsen persoonsgegevens


U hebt het recht om uw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar contact@bibliotheekdlb.nl.

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u persoonlijk is gedaan verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u op de kopie het burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken.

Bibliotheek De Lage Beemden zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Bibliotheek De Lage Beemden
St Agathaplein 6
5427 AB Boekel
T. 0492 323245

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming


Michiel Wilhelm is de functionaris gegevensbescherming van Bibliotheek De Lage Beemden.

Contactgegevens
Michiel Wilhelm
T. 06-22117967
E. michiel.wilhelm@privacyanders.nl

Uitgebreide privacyverklaring Bibliotheek De Lage Beemden